Användarguide

Hej och välkommen till den här guiden om Framtidskortet. Du navigerar till de olika avsnitten via menyn höger där vi länkat till olika avsnitt. Tyvärr har vi inte hunnit lägga in all information men du hittar text och filmklipp om de viktigaste funktionerna. Kika gärna på videon där vi berättar om tanken bakom projektet och hur du kan arbeta med verktyget.

När är systemet klart?

Projektet, som är en förstudie och avslutas i slutet av september. Vi kan driftsätta systemet redan i vår om tillräckligt många gillar idén. Frågor kring avgifter, organisation etc. har vi inte hunnit diskutera och vi återkommer därför med mer information framöver.

Beställ användarkonto och testa systemet

Just nu jobbar vi en testmiljö där vi inte utvecklat alla funktioner. Klicka på knappen nedan om du vill ha ett användarkonot. Du kan testa vertyget på enskilda elever men tänk på att du arbetar i en testmiljö där allt inte är färdigutvecklat.