Kopiera samtalsunderlagsmall

Vill du komma igång snabbt använder du en mall som du kopierar och eventuellt justerar. Dessa samtalsunderlagsmallarna innehåller kortlekar och har alla inställningar klara. Just nu finns det endast ett fåtal mallar klara men fler på gång. Klicka här för att hämta en skriftliga manual (pdf.)