GDPR och PUB-avtal

De personuppgifter som sparas i Framtidskortet hanteras av Appendus AB som ansvarar för driften av systemet.  Vi använder av oss av Cleuras molntjänst vilket innebär att all data sparas inom EU.  All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).  Vi erbjuder intresserade att teckna ett och samma PUB-avtal som följer SKR:s rekommendationer.