Så fungerar verktyget

För att kunna arbeta i Framtidskortet loggar vägledaren in på sitt användarkonto på Framtidskortets webbplats. Klienten har inget eget konto utan når enkelt kortlekarna via en länk i ett utskick. Klienten kan även efterredigera sin kortsortering i tio dagar. 

En digital kortlek fungerar på samma sätt som en fysisk kortlek. Klienten sorterar korten i olika kategorier, antingen framför datorn eller i mobilversionen. Korten kan innehålla allt från information, frågor och påståenden till filmer, bilder och länkar. Vill man inte använda någon av de färdiga kortlekarna har vägledaren full frihet att skapa nya kortlekar, bestämma kortens innehåll och i vilka högar de ska kunna sorteras. Fantasin sätter gränserna.

Flera gemensamma kortlekar är klara att användas. Några exempel är:
• 20 informationskortlekar om yrken
• Informationskortlek om samtliga gymnasieprogram
• Kartläggningskortlekar om kompetenser, värderingar, valideringskort och kiwicards

När klienten sorterat korten kan vägledaren förbereda ett vägledningssamtal genom att granska resultatet i samtalsunderlaget. Tillsammans går sedan klienten och vägledaren igenom sorteringen och bearbetar korten genom att vikta, prioritera och konkretisera dem. Denna arbetsgång underlättar ett tydliggörande av vilka faktorer som påverkar valet eller utmaningen som klienten står inför. Målet är att diskutera realistiska och inspirerande framtidsidéer om vidare studier och karriärval.