Visningskortlekar

Vad är en visningskorlek?

En visningskortlek ser du inga svar utan används för att visa hur en kortlek ser ut. En ”riktig” kortlek” har svarsalternativ samt möjlighet att visa kompletterande information i (text och video) under korten.

OBS! Kortlekarna på denna sida samlar ingen data och du kan därför inte skicka in dem

Karriärvägledningskortlekar

De här kortlekarna används främst när en individ ska välja yrke/utbildning.

Meny med yrkeskortlekar

i denna meny finns över 300 yrkeskort. OBS! Ingen data samlas i detta utskick.

Värderingar

Vad är viktigt vid val av utbildning/yrke.

Arbetsområden på lätt svenska

Individen tar ställning till olika arbetsområden på lätt svenska.

Yrkesutbildningar inom Komvux

Du kan använda Framtidskortet för att presentera yrkesutbildningar.

Välj yrkesområde

Undersöker intresset för 20 yrkesområden

Mina värderingar/ledstjärnor i yrkesrollen

En kortlek för att kartlägga vad individen värdesätter i en yrkesroll.

Fritextfrågor

Du kan även ställa frågor som individen svara på i fritext.

Mina kompetenser

En kortlek för självskattning av kompetenser

Arbetsuppgifter

I den här kortleken ska eleven/klienten ta ställning till arbetsuppgifter inom olika yrken.

Mina egenskaper

Självskattning av egenskaper.

Framtiden inventering Arbetsliv

En kortlek som undersöker individens intressen om arbetslivet.

Hur fattar du beslut?

Kartlägg hur du fattar beslut.

Andra former av kartläggningskortlekar

Exempel på andra typer av kartläggningskortlekar

Kan jag studera på distans?

Kartlägger möjligheten att studera på distans.

Kartläggning inför praktik/arbete?

Fyra kortlekar som används inför praktik/arbete

Anpassningsförslag inför studier

Kartlägger behov av anpassningar inför studier

Kartläggning av arbetsmiljön?

Fyra kortlekar som används för kartläggning av arbetsmiljön inför praktik/arbete.

Informationsguide

Guide som används vid antagning till yrkesförarutbildning (exempel).

Kortlekar för grundskolan

Kartläggningsmaterial för grundskolan. OBS! detta är endast visningskortlekar och samlar därför ingen data.

Frågor inför gymnasievalet

Eleven tar ställning till ett antal frågor kopplat till gymnasievalet.

Ämnen inom grundskolan

Kartlägger intressent för olika ämnen inom grundskolan.

Gymnasieprogram

Kortlek med gymnasieskolans olika program.

Påverkan och begränsningar

I denna övning får eleven ta ställning till vad som påverkar deras gymnasieval