Anteckningar och dokument

I systemet finns det möjligheter att koppla en anteckning till en elev/klient. Anteckningar kan du sen ta med i en export (utskrift). Det finns även möjlighet att ladda upp dokument kopplade till ett svar.