Bjuda in användare

Som organisationsanordnare kan du bjuda in andra användare. Du har även makten att radera en användare samt skicka ut ett lösenord manuellt. Följande roller finns i systemet:

  • Super Adm.
  • Organisationsadministratörer 
  • Användare

I alla framtida organisationer (t.ex. skolor/vägledningsorganisation) kommer det finnas minst en organisationsadministratör.