Arbeta med svaren

I det här avsnittet berättar vi mer om hur du kan arbeta med svaren som du får in via ett samtalsunderlag. Det vi visar i videon hur du kan arbeta  med svaren i systemet. Vi tror dock att många användare skriver ut “svaren” och arbetar utanför systemet. Framöver kommer vi att presentera olika metoder att arbeta med svaren. 

Utskrift och export till Excel

Vi håller just nu på att utveckla en funktion som gör att respondenten (den som svarar på ett underlag) får en pdf. med sina svar automatiskt. Vi kommer även att skapa funktion så att du kan öppna svaren i Exce för vidare bearbetning.