Arbeta med svaren

I det här avsnittet berättar vi om hur du kan arbeta med svaren från en elev/klient i systemvyn. Klicka här för att hämta en skriftlig manual (pdf.)