Kontakt

Bakom Framtidskortet står kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje. Verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen. Vi välkomnar alla nya användare till en dynamisk, medskapande process där licensavgifterna oavkortat går till utveckling och drift av Framtidskortet.

Utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppens uppdrag är att driva och utveckla Framtidskortet samt initiera olika former av samarbeten och erfarenhetsutbyten knutna till applikationen.

Samordnare för Framtidskortet

Agneta Andersson

Vuxenutbildningen i Karlshamn
agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén

Norrtälje Vuxenutbildning
lars.hugsen@norrtalje.se

Börje Lindqvist

Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå
borje.lindqvist@amf.lulea.se

Medarbetare i utvecklingsgruppen

Joakim Cao

Studie- och karriärvägledare

Digicao.nu

Lena Sundin

Studie- och yrkesvägledare
Vägledning Campus Mölndal

 

Helena Sändare

Studerande, studie- och yrkesvägledarprogrammet, SU
Tidigare IT-kommunikatör
helena.sandare@outlook.com
LinkedIn