Kontakt

Bakom Framtidskortet står kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje. Verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen. Vi välkomnar alla nya användare till en dynamisk, medskapande process där licensavgifterna oavkortat går till utveckling och drift av Framtidskortet.

Den centrala utvecklingsgruppen består av en ägargrupp och en arbetsgrupp.

Ägargruppen
Ägargruppens uppdrag är att driva och utveckla Framtidskortet samt initiera olika former av samarbeten och erfarenhetsutbyten knutna till applikationen.

Agneta Andersson

Vuxenutbildningen i Karlshamn
agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén

Norrtälje Vuxenutbildning
lars.hugsen@norrtalje.se

Börje Lindqvist

Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå
borje.lindqvist@amf.lulea.se

Arbetsgruppen
Arbetsgruppens uppdrag är att bistå ägargruppen genom att arbeta aktivt med utveckling av verktyget Framtidskortet.

Joakim Cao

Studie- och karriärvägledare
Malmö universitet
LinkedIn

Eva Scherman

Studie- och yrkesvägledare
Aggarpsskolan, årskurserna 4 -9
Aggarpsskolan.svedala.se

Susanne Destow

Studie- och karriärvägledare
Malmö universitet
susanne.destow@mau.se

Lena Sundin

Studie- och yrkesvägledare
Vägledning Campus Mölndal

 

Helena Gunnarsson

Studie- och yrkesvägledare
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se

Helena Sändare

Studerande, studie- och yrkesvägledarprogrammet, SU
Tidigare IT-kommunikatör
helena.sandare@outlook.com
LinkedIn