Framtidskortet

Detta ska vi göra i projektet!

N

Skapa ett digitalt kartläggningsverktyg

Skapa ett digitalt kartläggningsverktyg för användare inom områdena vägledning och validering. Ett kartläggningsverktyg som gör det möjligt att skapa egna samtalsunderlag av digitala kortlekar och formulärfrågor. Samtalsunderlag och kortlekar som delas med andra användare. 

N

Skapa en webbplats och showroom för Framtidskortet

Skapa en webbplats för Framtidskortet som bl.a. beskriver projektets framåtskridande samt synliggör kartläggningsverktygets funktioner och användningsområden. 

N

Undersöka om en chatbot kan effektivisera kommunikationen.

Pröva om en chatbot kan minska antalet återkommande frågor (FAQ) till studie- och yrkesvägledningen och studieadministrationen.

N

Föreslå en organisation för fortsatt drift och utveckling av verktyget och chatboten.

Beskriva en struktur för en medlemsbaserad organisation för drift och utveckling av verktyget och chatboten.

N

Arbeta medskapande

Erbjuda intresserade att medverka i utvecklingen av kartläggningsverktyget och chatboten genom öppna möten och kortleksverkstäder.

Kontakta oss:

Låt idéerna växa fram

Syftet med kartläggningverktyget  är att få fram ett samtalsunderlag att utgå ifrån i mötet en elev/kund. En bild som ni tillsammans förtydligar genom att sortera, prioritera och beskriva valda kort för att få fram realistiska och inspirerande  framtidsidéer.