Digitala vägledningskort

Ett initiativ från forumet Evagledning.se

Framtidskortet

Tror du att det är värdefullt att påbörja vägledningsprocessen innan besöket?

  • Gillar du att att arbeta med vanliga yrkeskort?
  • Vill du ha möjlighet att skapa eget vägledningsmaterial?
  • Tycker du att vi vägledare ska ha makt över de system vi arbetar i?

Om du svarar ja på dessa frågor bör du kika på filmklippet nedan. Gör sen en intresseanmälan om du gillar idén och delta på en workshop för att testa verktyget.