Framtidskortet

för dig som arbetar med samtal

Framtidskortet är ett klientcentrerat, webbaserat verktyg som kan bidra till förbättrad kvalitet i vägledningsprocessen. Kärnan i Framtidskortet är digitala kortlekar som kan handla om yrken, kompetenser, utbildningar eller vad som passar just er verksamhet.

Tydligt för eleven

”Framtidskortet har verkligen fungerat i mötena med de elever som har svårt att berätta vad de behöver hjälp med. Det blir ett helt annat samtal eftersom underlaget är en sammanställning av det som eleven själv tänkt och gjort i förväg. Samtalet blir tydligt och ofarligt för eleven.”

Päivi, SYV på högstadiet

Se hela intervjun

Empowerment

”Vi använder Framtidskortet bland annat för att öka elevernas valkompetens i samband med invidividuella val, samt för att kartlägga egenskaper och kompetenser. Eleverna gillar att svajpa korten på sina mobiler. De äger situationen och verktyget. I samtalet knyter vi ihop säcken tillsammans med hjälp av samtalsunderlaget.”

Tina och Malin, SYV på gymnasiet

Se hela intervjun

Utforskande process

”Många sökande vill börja studera, men vet inte vad. Med hjälp av Framtidskortet arbetar vi med vägledning som en process i det digitala – med aktiviteter mellan samtalen. Vi konstruerar digitala kort för engagera den sökande i kartläggningsfasen. Samtalsunderlaget är betydelsefullt för att tillsammans med den sökande vidare utforska vad den vill göra.”

Joakim och Susanne, SYV på högskolan

Se hela intervjun