Framtidskortet

Detta ska vi göra i projektet!

N

Digitala kort

Utveckla ett kartläggningsverktyg för olika former av självskattningar med hjälp av digitala kort. Det ska även vara möjligt för användare att skapa egna kortlekar.

N

GDPR säkert system

Skapa ett system som gör att du kan fånga upp resultatet av en självskattning via digitala kort  på ett GDPR säkert sätt.

N

Metodutveckling

Utveckla vägledningsmetoder kopplade till kartläggningsverktyget. 

N

Showroom

Skapa en enklare webbplats (showroom) där vi undersöker hur  vägledare från olika organisationer kan samarbeta genom att använda olika digitala verktyg som t.ex.chatt, AI styrda chatbotar.

N

Testa idén på olika grupper

Testa idén med digitala kort på grupper inom arbetsmarknads- enheter, vuxenutbildningen, gymnasiet och grundskolan.

N

Validering

Undersöka hur digitala kortlekarkan användas i en valideringsprocess. 

Kontakta oss:

Låt idéerna tränga fram 

Syftet med vägledningskorten är att få fram en “startbild” att utgå ifrån i ett vägledningssamtal. En bild som ni tillsammans förtydligar genom att tolka, sortera, prioritera valda kort för att få fram realistiska och energigivande framtidsidéer.