Om Framtidskortet

Ett verktyg för professionella verktyg

Framtidskortet är ett klientcentrerat verktyg som bidrar till förbättrad kvalitet och högre effektivitet i vägledningsprocessen. Det är ett komplement till vägledningssamtalet. Genom att sortera digitala kortlekar förbereder sig eleven/individen i sin egen takt, oavsett tid och plats.

Kortlekarna kan handla om yrken, kompetenser, utbildningar eller vad som passar just er verksamhet. Både du och klienten tar del av resultatet i form av ett överskådligt samtalsunderlag. För att föra processen framåt utgår ni sedan från detta underlag när ni exempelvis prioriterar, konkretiserar eller sorterar fler kort. Framtidskortet kan användas i alla sammanhang där professionella samtal äger rum; karriärvägledning, coachning, validering, mentorskap, handledning etc.

Kontaktuppgifter

Bakom Framtidskortet står kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje. Verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen. Vi välkomnar alla nya användare till en dynamisk, medskapande process där licensavgifterna oavkortat går till utveckling och drift av Framtidskortet. Kontakta någon av oss samordnare om du vill ha mer information om applikationen.

Agneta Andersson

Vuxenutbildningen i Karlshamn
agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén

Norrtälje vuxenutbildning
lars.hugsen@norrtalje.se

Börje Lindqvist

Vuxenutbildningen, Luleå kommun
borje.lindqvist@amf.lulea.se

Licenser och priser

Kontakta lars.hugsen@norrtalje.se för mer information om licenspriser.

Alla licensintäkter går till utveckling av applikationen.

GDPR och PUB-avtal

De personuppgifter som sparas i Framtidskortet hanteras av Appendus AB som ansvarar för driften av systemet.  Vi använder av oss av Cleuras molntjänst vilket innebär att all data sparas inom EU.  All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).  Vi erbjuder intresserade att teckna ett och samma PUB-avtal som följer SKR:s rekommendationer. 

Kontakta lars.hugsen@norrtalje.se för mer information om frågor kring GDPR eller hur du tecknar PUB-avtal.

Analoga övningar