Om Framtidskortet

Ett verktyg för professionella verktyg

Framtidskortet är ett klientcentrerat verktyg som bidrar till förbättrad kvalitet och högre effektivitet i vägledningsprocessen. Det är ett komplement till vägledningssamtalet. Genom att sortera digitala kortlekar förbereder sig eleven/individen i sin egen takt, oavsett tid och plats.

Kortlekarna kan handla om yrken, kompetenser, utbildningar eller vad som passar just er verksamhet. Både du och klienten tar del av resultatet i form av ett överskådligt samtalsunderlag. För att föra processen framåt utgår ni sedan från detta underlag när ni exempelvis prioriterar, konkretiserar eller sorterar fler kort. Framtidskortet kan användas i alla sammanhang där professionella samtal äger rum; karriärvägledning, coachning, validering, mentorskap, handledning etc.

Läs mer om licenser och priser