Utvecklingsplaner

Elev/klient-konton

Ett intressant spår som vi undersöker är att erbjuda elev/klient-konton. Detta skulle möjliggöra en form av portfoliosystem där kortsorteringar från olika tidpunkter samlas och görs åtkomliga för eleven/klienten för vidare bearbetning. På detta sätt blir Framtidskortet ett ännu kraftfullare verktyg för att skapa en vägledningsprocess inför eller mellan mötena med vägledaren. I kommande uppdatering som släpps under oktober månad finns en funktion som gör att eleven/klienten får åtkomst till inskickade kortsorteringar. Detta är ett första steg mot elev/klient-konton.

Samtalskort

Samtalskort ska inspirera till berättande och kan med fördel användas i gruppövningar. Idén går ut på att gruppdeltagarna turas om att klicka fram kort där man uppmanas att berätta om något. Det kan t.ex. handla om att en deltagare ska berätta om någon hen beundrar eller ett yrke hen vill ha men inte tror sig kunna nå. Här kan du se ett exempel på en samtalskortlek som vi skapat med nuvarande funktioner. För att få till kortleken riktigt bra måste vi dock utveckla ett antal funktioner.

Schemalagda utskick

En idé, som är kopplat till idén med elev/klientkonton, är att schemalägga utskick av digitala kortlekar. Detta skulle möjliggöra att t.ex. elever automatiskt får en kortlek om dagen under en period för att göra olika former av självskattning. Till exempel:
1. Dag 1: Mina kompetenser
2. Dag 2: Mina värderingar
3. Dag 3: Intressanta arbetsuppgifter
4. Dag 4: Mina styrkor
5. Dag 6: Intressanta yrken
Rent tekniskt kan vi skapa allt detta men det är antalet betalande användare som styr vad vi kan utveckla.

Megakortlekar

I systemet finns 20 separata yrkeskortlekar som skapats utifrån arbetsförmedlingens yrkesområdesindelning. I dagsläget behöver du göra ett urval av vilka yrkeskortlekar du vill skicka ut till en elev/klient. Vi vill framöver skapa en funktion som gör att alla yrkeskortlekar (ca 300 yrkeskort) kan skickas ut direkt och att eleven/klienten har möjlighet att välja bort yrkesområden som är ointressanta. Bortvalda kortlekar kan sedan öppnas av vägledaren om de under vägledningssamtalet visar sig åter bli intressanta.

Det finns alltid tankar om hur Framtidskortet kan utvecklas och bli bättre. Har du en bra idé?