SYV-Kim, en chattbot

1 juni 2020 beviljades Norrtälje, Luleå och Karlshamns kommun medel av Region Norrbotten och Region Blekinge för ett projekt inom e-vägledning. En del i projektet är att i en förstudie undersöka hur och om en chattbot kan bidra till att minska arbetsbelastningen för studie- och yrkesvägledningen och studieadministrationen. Detta kan bla medföra att studie- och yrkesvägledare får mer tid över till kvalificerad vägledning.

Förstudien

 • Vi använder oss av samma plattform som tjänsten kommun-Kim. och har därför döpt vår bot till SYV-KIM.
 • Tre kommuner ska använda samma bot och gemensamt träna SYV-KIM att svara på frågor av både nationell och lokal karaktär kopplade till vuxenutbildningen.
 • Initialt ska SYV-KIM kunna svara på uppåt 70 frågeställningar.
 • Boten kommer att synas på deltagande kommuners hemsidor som berör vuxenutbildning samt i kurskatalogen Alvis (gäller endast Norrtälje).
 • SYV-KIM ska interagera med en chatt från företaget Imbox (gäller Norrtälje och Luleå.
 • I början av mars ska SYV-KIM vara i drift och förstudien pågår i fyra månader.

Inblandade företag

 • Boost.ai ansvara för den tekniska plattformen samt integreringen av chatten.
 • Softronic hjälper oss med upplärningen av SYV-Kim
 • Imbox ansvarar för chatten
 • Gotit ser till att boten dyker upp i webbansökningssystemet Alvis

Projektpartners

 • Region Norrbotten
 • Region Blekinge
 • Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun
 • Vuxenutbildningen i Norrtälje kommun
 • Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun