Filmklipp som visa svajpfunktionen

Den här filmen har vi skapat som visar hur det går till att sortera korten.