Testa idén

Om du vill kan du testa ett vägledningsmaterial som vi håller på att utveckla. Det handlar om självskattning med hjälp av digital vägledningskort. Resultatet använder vi som ett underlag i vårt möte.

Självskattningen innefattat följade tre kortlekar.

  • Bedöm dina kompetenser
  • Vad är viktigt när du väljer (värderingar)
  • Ta tällning till yrken

Så här gör du

Om använder mobil kommer svarar du genom att svepa kortet i olika rikningar. Svarsalternativen syns i när du för kortet i någon riktning. Använder du dator syns knappar under kortet.

Vad blir resultatet

Resultatet av din självskattning blir sorterade listor som vi använder som samtalsunderlag. Bortse från det här erbjudandet om du inte gillar idén eller om du vet vad du vill studera. All data raderas efter vårt samtal. Klicka på knappen nedan om du vill testa.