Övningar för arbetslivskunskap och valkompetens

Arbetslivskunskap och valkompetens – metodbok för studie- och karriärval

Metodboken är ett resultat av FoUI projektet Arbetslivskunskap och valkompetens (Lindqvist & Renberg, 2019). Metodboken erbjuder gruppövningar utifrån tre områden;

  • Utsikt – Arbetslivskunskap
  • Insikt – Självkännedom
  • Framsikt – Beslut och handlingsförmåga

Metoderna finns sorterade under respektive område nedan. Vi hoppas ni inspireras till att undersöka och testa gruppövningarna med stöd av kortlekar och samtalsunderlag i Framtidskortet.

I rapporten får ni ta del av bakgrund, syfte och mål med metodboken (och ett och annat tips).