Onlineutbildningen

Välkommen till onlineutbildningen 24/7!

Onlineutbildningen 24/7 är uppdelad i två delar. En del som handlar om hur du använder befintligt material och en del där du lär dig att skapa eget  material. Varje del tar 1,5- 2 timmar att genomföra och materialet är självinstruerande.

Del 1 gör du tillsammans med en kollega inom din organisation. Du bestämmer själv vem du vill arbeta med samt planerar när och hur ni ska träffas. Del 2 går att genomföra på egen hand.

Kursmaterialet har vi förpackat i en pdf. fil. Ett tips är att du skriver ut ett exemplar och öppnar ett exemplar på din dator för att kunna klicka igång filmerna. Om det är möjligt rekommenderar vi att ni träffas fysiskt när ni genomför kursmomenten.

Du måste ha en användarlicens eller testlicens för att genomföra kursen. Om det uppstår problem eller om du har frågor finns vi tillhands via mejl.

Hälsningar

Lars Hugsén , Agneta Andersson och Börje Lindqvist

Del 1 - onlinekursen 24/7

Den här kursen passar dig som vill komma igång snabbt genom att återanvända det material som redan finns färdigt i Framtidskortet.

Tid: 1,5 – 2 timmar

Kursmaterial: Del 1 (pdf.)

Kursupplägg: Självinstruerande material (texter, bilder, video) Du genomför övningarna tillsammans med en kollega. Ni planerar själva in när och hur ni träffas.

Del 2 - onlinekursen 24/7

Den här kursen bygger på förkunskaper från lilla kursen. Vi visar hur du skapar dina egna kortlekar och samtalsunderlag från grunden.

Tid: 1,5 – 2 timmar

Kursmaterial: Del 2 (pdf.)

Kursupplägg: Självinstruerande material (texter, bilder, video). Du kan genomföra övningarna på egen hand.