Sammanfattande projketbeskrivning

 

Projektet anser att det saknas ett attraktivt digitalt kartläggningsverktyg för ett effektivare arbetssätt där processen påbörjas innan mötet med t ex vägledaren eller valideringsledaren. Projektet vill därför ta fram ett kartläggningsverktyg som gör det möjligt för individen att svepa digitala kort och svara på fritextfrågor inför första samtalet. I systemet ska vägledaren, valideringsledaren och arbetsmarknadskonsulenten även kunna skapa egna kortlekar för att anpassa kartläggningsmaterialet till det egna arbetssättet. Detta tror projektet kommer att leda till en kvalitativt bättre kompetens- och verksamhetsutveckling. Projektet anser att befintliga webbplatser inom kommuner/regioner i många fall inte stödjer processer inom vägledning, validering och arbetsmarknadsinsatser. Det finns även ett ökat behov och intresse i regionerna för en etablering av digitala vägledningstjänster. Projektet vill därför även undersöka hur kartläggningsverktyget kan interagera med andra digitala och interaktiva tjänster (videokonferenssystem, onlinebokning, chatt, filmklipp m.m.) på en enklare webbplats. Det långsiktiga målet är att skapa ett regionalt digitalt vägledningscentrum/lärcentrum där individer får tillgång till olika stödinsatser inom de tre områdena vägledning, validering och arbetsmarknadsinsatser.