Om framtidskortet


Syftet med projektet är att ta fram ett digitalt, mobilvänligt kartläggningsverktyg och utveckla metoder kopplade till verktyget. Metoderna ska gå att använda i både den   mer traditionella vägledningen som i onlinevägledning. Vi som ligger bakom initiativet är studie- och yrkesvägledare från forumet evagledning.se

Validering och kompetenskartläggning.
Under utvecklingsarbetet med prototypen upptäckte vi att systemet även kan användas validering och andra former av kompetenskartläggning. En del i projektidén är därför att undersöka vilka anpassningar som behövs för denna form av kartläggning. Vi har en klar idé om validering som bygger på en vidareutveckling av skolverkets verktyg.

Få vägledare använder de digitala hjälpmedel som finns. 
Varför det är så vet vi inte. Kanske beror det på att de flesta digitala verktyg bygger på en matchningsteori som upplevs som låst och svåra att anpassa utifrån sin egen vägledningsmetod. Vårt mål är istället att skapa ett friare verktyg som kan anpassa efter behov och främst används som ett underlag till ett vägledningssamtal (startbild). 

För vem?
Grundidén är att varje vägledare plockar ihop kortlekar, gemensamma eller egna, till enkäter som bildar underlag för ett vägledningssamtal. Systemet kan därför användas av både vux, gymnasiet och grundskolan.

Utveckling av systemet
En viktig ingrediens för ett framgångsrikt system är att det fortsätter att utvecklas och att de som arbetar med systemet kan påverka utvecklingen. Det finns tyvärr alltför många exempel på verktyg som tagits fram av myndigheter och företag men som mist sin glans när anslag eller projektmedel sinat. För att undvika denna fälla ska systemet förvaltas kollektivt och finansieras med en årsavgift som används till att bygga vidare på idén. 

Skapa egna kort och kortlekar
En bärande idé är att det ska vara möjligt att skapa eget material genom att t.ex spara ner och ändra på andras kortlekar (där någon gett tillåtelse till det). 

Utvecklingsplan, bilder och logik?
Andra önskemål som föreslagits är att bygga in logik och möjligheten att använda bilder när man skapar kort. Detta är definitivt något som går att skapa men just nu har vi inte medel att inte utveckla dessa funktioner. 

Kan vi testa verktyget?
Det finns en prototyp med begränsad funktionalitet som du kan testa för att skapa kartläggningsenkäter. Den som deltar i ett onlinemöte där vi berättar mer om idén och utvecklingstankarna får ett testinlogg.