Select Page

Om framtidskortet


Syftet med projektet är att ta fram ett digitalt, mobilvänligt kartläggningsverktyg och utveckla metoder kopplade till verktyget. Metoderna ska gå att använda i både den   mer traditionella vägledningen som i onlinevägledning. Vi som ligger bakom initiativet är studie- och yrkesvägledare från forumet evagledning.se

Få vägledare använder de digitala hjälpmedel som finns. 
Varför det är så vet vi inte. Kanske beror det på att de flesta digitala verktyg bygger på en matchningsteori som upplevs som låst och svåra att anpassa utifrån sin egen vägledningsmetod. Vårt mål är istället att skapa ett friare verktyg som kan anpassa efter behov och främst används som ett underlag till ett vägledningssamtal (startbild). 

För vem?
Grundidén är att varje vägledare plockar ihop kortlekar, gemensamma eller egna, till enkäter som bildar underlag för ett vägledningssamtal. Systemet kan därför användas av både vux, gymnasiet och grundskolan.

Utveckling av systemet
En viktig ingrediens för ett framgångsrikt system är att det fortsätter att utvecklas och att de som arbetar med systemet kan påverka utvecklingen. Det finns tyvärr alltför många exempel på verktyg som tagits fram av myndigheter och företag men som mist sin glans när anslag eller projektmedel sinat. För att undvika denna fälla ska systemet förvaltas kollektivt och finansieras med en årsavgift som används till att bygga vidare på idén. 

Varför inte använda färdiga enkätverktyg som till exempel Google Formulär?
Tyvärr hamnar du snabbt i återvändsgränder när du inte har full frihet att flytta om och sortera datan. Alla färdiga system som vi kikat på är allt för begränsade. GDPR lagstiftningen är en annan orsak till att det blir svårare att “snickra” själv genom att skapa egna vägledningsenkäter. Med ett professionellt verktyg går det att bygga in  funktioner som gör att vi kan arbeta utifrån gällande dataskyddsförordning (GDPR). 

Utvecklingsplan, bilder och logik?
Andra önskemål som föreslagits är att bygga in logik och möjligheten att använda bilder när man skapar kort. Detta är definitivt något som går att skapa men just nu har vi inte medel att inte utveckla dessa funktioner. 

Kan vi testa verktyget?
I februari kommer vi att ha en prototyp klar som gör att vi kan ordna worksshops och testa verktyget. Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om dessa evenemang.