Detta är Framtidskortet

Ett verktyg för professionella samtal

Framtidskortet är ett klientcentrerat verktyg som bidrar till förbättrad kvalitet och högre effektivitet i vägledningsprocessen. Det är ett komplement till vägledningssamtalet. Genom att sortera digitala kortlekar förbereder sig klienten i sin egen takt, oavsett tid och plats. Kortlekarna kan handla om yrken, kompetenser, utbildningar eller vad som passar just er verksamhet. Både du och klienten tar del av resultatet i form av ett överskådligt samtalsunderlag. För att föra processen framåt utgår ni sedan från detta underlag när ni exempelvis prioriterar, konkretiserar eller sorterar fler kort.

Framtidskortet kan användas i alla sammanhang där professionella samtal äger rum; karriärvägledning, coachning, validering, mentorskap, handledning etc.

Så kommer du igång

Det finns färdiga kortlekar och mallar för samtalsunderlag – bara att kopiera och sätta igång. Föredrar du att skapa ditt eget material från grunden finns det alla möjligheter att vara kreativ.

Bakgrund

Framtidskortet har utvecklats i ett samregionalt projekt mellan kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje samt Region Blekinge och Region Norrbotten. Verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen. Vi välkomnar alla nya användare till en dynamisk, medskapande process där licensavgifterna oavkortat går till utveckling och drift av Framtidskortet.

Samarbete och kollektivt lärande

Framtidskortet är inget statiskt verktyg. Det är en plattform för samarbete där alla användare ges möjlighet att påverka utvecklingen. En vinst med Framtidskortet är att man kan använda befintliga kortlekar som andra användare har skapat. För det är just det som är ett av syftena med Framtidskortet: samarbete. Möjligheten att dela med sig av sina bästa och mest användbara kortlekar till andra användare i hela Sverige. Det går naturligtvis också bra att enbart dela kortlekar inom sin egen organisation. Eller behålla dem för sig själv.

Ett av utvecklingsgruppens uppdrag är att samordna användare som på frivillig basis vill delta i arbetsgrupper och erfarenhetsutbyten. Ett annat uppdrag är att underlätta samverkan mellan användare som delar intresse för en viss typ av kortlekar. Eller användare som vill utveckla en vägledningsidé tillsammans.