E-postbekräftelse med svar

Nu har vi utvecklat en funktion där den som svarar på ett samtalsunderlag får ett mejl med sina svar (en pdf. som visar hur de sorterat korten). Detta innebär att du till exempel kan be personen titta på sorteringen innan ert möte och fundera över vilka kompetenser som är viktigast vid ett framtida yrkesval.  I filmen nedan visar vi hur du ställer in funktionen.