Komvuxexamen – Barn och fritid

En examen från Komvux ska innehålla 2400 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända betyg

En yrkesexamen har följande poängfördelning

  1. Obligatoriska kurser minst 600 poäng
  2. Programinriktade kurser, minst 950 poäng
  3. Valbara kurser 850 poäng

Anteckningar / meddelanden

Här kan SYV skriva in ett meddelande

Sammanställning

Obligatoriska kurser, minst 600 poäng

Obligatoriska kurser som du studerat 1 juli 2011 – 1 juli 2025

Obligatoriska kurser som du studerat efter 1 juli 2025

Programinriktade kurser, minst 950 poäng

Programinriktade kurser som du studerat 1 juli 2011 – 1 juli 2025

Programinriktade kurser som du studerat efter 1 juli 2025

Valbara kurser, högst 850 poäng

Beteendevetenskapliga kurser

Sociologi

Människorsmiljöer