Vuxenutbildning i Upplands Väsby

Hej!

Välj kortlek utifrån instruktion från din Studie- och yrkesvägledare. Hoppas det blir ett stöd inför kommande studie- och yrkesval. Lycka till!

Denna sida kan ni uppdatera själva

1. Vad är viktigt/intressant när jag väljer?

I denna övning sorterar du digitala kort som handlar om värderingar, arbetsuppgifter och arbetsområden.

2. Vilka yrken intresserar mig?

I denna övning sorterar du kort som beskriver olika yrken.

3. Anpassningsförslag inför studier

I denna övning kartlägger du behov av anpassningar inför studier.

4. Arbetsområden på lätt svenska

I denna övning får du ta ställning till olika arbetsområden på lätt svenska.

5. Svara på frågor inför mötet med vägledaren

I denna övning får du svara på sju frågor innan du träffar din vägledare.