Verto

Välkommen till Vertos Karriärhus

Vill du utveckla dig i din nuvarande roll, tydlig-göra din kompetens eller kanske hitta en ny riktning? Här får du råd och verktyg för att fortsätta din utveckling

Digitala karriärkort

Våra digitala karriärkortlekar är ett spännande sätt att utforska och utvärdera din professionella karriär. Genom att använda kortlekarna får du möjlighet att reflektera över dina färdigheter, intressen och värderingar, men också ditt senaste jobb och arbetsplatskulturen Kortleken hjälper dig att sammanställa och analysera vad som är viktigt för dig i ditt yrkesliv och ger dig en tydligare bild av vad du kanske saknar i din nuvarande tjänst.

Vertos karriärrådgivare

 Med Vertos karriärrådgivare får du ett externt bollplank som du kan diskutera de tankar och idéer du fått från dina skattningar i karriärkorten. Med rådgivning och kraftfulla frågor ger karriärrådgivaren dig insikter som stödjer dig att göra välgrundade karriärval. Tillsammans identifierar och formulerar ni de steg du behöver ta för att fortsätta utvecklas i ditt yrkesliv.  

Vad vill du göra?

Dags för nästa steg?

Du trivs bra i din roll och du trivs på arbetsplatsen, men känner att snart är dags för en ny utmaning, men du vet ännu inte riktigt vad det kan vara.

  • Vill du kanske bli chef över chefer eller söka din första chefsroll?
  • Är du kanske trött på personalansvar och längtar tillbaka till operativt arbete?
  • Funderar du på om du kanske skall sluta som chef och i stället söka dig till en specialistroll?
  • Vill du arbeta mer med att identifiera och utveckla processerna än att arbeta i dem?
  • Är det kanske dags att gå från nationella affärer till att arbeta mer internationellt?
  • Kanske du tänker att det vore spännande att helt lämna din bransch eller ditt yrke och arbeta med något helt annat men du vet ännu inte riktigt vad.

Tappat motivationen?

Känns ditt jobb inte längre motiverande? Du behöver något nytt, men vet inte riktigt vad eller var.  Du är inte ensam om att söka en förändring men är osäker på vad du vill göra. Är det något som ligger och skaver på jobbet

Du kanske trivs på arbetsplatsen men inte med arbetsuppgifterna eller tvärtom. Det kanske finns andra roller på arbetsplatsen eller du kanske kan hitta nya spännande uppgifter i nuvarande roll. Eller så är det helt enkelt dags för dig att söka dig till en ny arbetsplats eller kanske byta bana helt?

Ibland kan det vara skönt att reda ut sina tankar med en neutral part. Vi kan ge dig stöd genom att väcka nya tankar och coacha dig för att du ska lära känna dig själv bättre. På så sätt kan du öka dina möjligheter att både hitta och våga ta dig an nya arbetsuppgifter, på nuvarande eller på en ny arbetsplats,

För att navigera genom denna process och göra ett medvetet val är det viktigt att utforska olika aspekter av både det nuvarande jobbet och potentiella möjligheter i andra tjänster. Här kommer karriärkorten till hjälp genom att erbjuda en strukturerad metod för reflektion och analys. Genom att  skatta faktorer som trivsel, karriärmöjligheter och professionella mål, kan du få en djupare förståelse för dina egna prioriteringar och hur dessa matchar dina olika yrkesalternativ.

Mitt ledarskap

Ledarskapet är en ständigt föränderlig och utmanande roll, där chefer på alla nivåer ställs inför komplexa situationer och mångfacetterade utmaningar. Att navigera genom krav från olika håll, hantera teamets dynamik och fatta strategiska beslut är bara några av de komponenter som präglar en ledarens dagliga verklighet. Samtidigt som dessa utmaningar kan vara inspirerande, kan de även vara överväldigande och kräva en konstant strävan efter förbättring och självutveckling.

Våra karriärkort är ett verktyg för chefer på alla nivåer i strävan att utforska och utveckla sitt ledarskap. Oavsett om du står inför komplexa beslut, söker förbättra teamets samarbete, eller helt enkelt vill fördjupa din förståelse för olika aspekter av ledarskapet, kan dessa kort ge insikter om dina egna styrkor och områden för utveckling.

Byta jobb

Byta jobb internt inom ett företag kan medföra betydande fördelar för både individen och organisationen som helhet. Internt jobbyte ger kontinuitet och minskar risken för kulturkrockar. Etablerade nätverk och relationer underlättar övergången, och det minskar tiden för anpassning till nya arbetsuppgifter. Du undviker också osäkerheten som ofta följer med anpassningen till en helt ny företagskultur. Dessutom ger det möjlighet att dra nytta av redan etablerade nätverk och relationer, vilket kan underlätta övergången och underlätta samarbetet med kollegor.

För att navigera genom denna process och fatta ett klokt beslut är det viktigt att utforska och utvärdera både det nuvarande jobbet och de interna tjänster som finns nu eller längre fram. Här kommer korten med frågorna till hjälp. Du får också en plan över vad du behöver göra för att skapa dig en bild över den externa arbetsmarknaden och  bli en bra och intressant kandidat i kommande interna rekryteringsprocesser till intressanta tjänster.

Föräldraledighet

Dags för dig att vara föräldraledig? Det är en fantastisk period som väntar dig men tankar och funderingar på arbete, karriär och utveckling slutar inte alltid för att man är föräldraledig, utan ibland tvärtom. Det är inte ovanligt att den kommande stora förändringen i ditt liv får dig att fundera över din nuvarande situation och hur du skulle du vilja ha det framåt

Hur mycket vill jag hålla kontakten med jobbet, hur underhåller jag min kompetens, vad händer med mig och min tjänst när jag kommer tillbaka? Vill jag fortsätta i den här rollen när jag kommer tillbaka eller är det då dags att axla nya uppgifter?

Passa på att under föräldraledigheten kontakta oss för att tillsammans reda ut vad du vill göra när du återvänder till arbetslivet.

Jag vill studera

Du kanske har tankar om att studera vidare men vet inte till vad och hur? Kanske du redan vet vilken utbildning du vill söka, men inte var den går eller om du är behörig att söka? Vill du gå en utbildning som gör att du kan söka mer avancerade jobb inom ditt område eller vill du växla till ett nytt område. Behöver du lära dig mer om arbetsmarknaden och vad du kan söka för typ av arbeten efter den valda utbildningen.

Starta eget företag

Att överväga att starta eget företag kan vara en utmanande men spännande process. Tanken på att ta steget in i företagandets värld kan väcka en mängd frågor och funderingar. Kanske undrar du om din affärsidé är tillräckligt stark, om du har de nödvändiga färdigheterna och resurserna, eller om risken är värd belöningen. Det är normalt att känna osäkerhet och tvivel när man står inför ett sådant stort beslut. Att utforska alternativen noggrant och få klarhet i dina mål och önskemål är viktigt för att fatta ett välgrundat beslut om att starta eget.

Om och när du bestämmer dig för att starta eget företag är det avgörande att du tar dig tid att grundligt förbereda dig. För att öka chanser till framgång är det viktigt att ha en tydlig förståelse för marknaden du ska verka på. Det handlar inte bara om att veta vem din målgrupp är och vad ditt erbjudande innebär, utan även om att ha insikt i konkurrenternas styrkor och svagheter. Det är nu du behöver skapa en strategi för marknadsföring och försäljning som effektivt når din målgrupp och kommunicerar värdet av din produkt eller tjänst. Samtidigt är det avgörande att du planerar och fördelar din tid på ett sätt som tillåter dig att hantera alla aspekter av företaget, från produktutveckling till försäljningsaktiviteter.

Med våra “Starta Eget” kortlekar får du ett verktyg för att identifiera dina styrkor och svagheter, samt att fokusera på de områden som kräver extra uppmärksamhet. Tillsammans med våra erfarna företagsrådgivare kan du skapa en skräddarsydd strategi som tar hänsyn till din unika situation och målsättningar. Genom att kombinera kortlekarna med personlig rådgivning av våra erfarna företagsrådgivare,  får du en praktiskt inriktad support för att navigera på din resa mot att starta och driva ditt eget företag.