Vuxenutbildningen i Uppsala

Välkommen till Framtidskortet!

Vid val av utbildning, yrke eller omställning behöver man information från en rad inre och yttre faktorer för att komma fram till ett så väl underbyggt val som möjligt. Detta kan i ett ord sammanfattas som valkompetens. Kort beskrivet så innehåller valkompetens fyra delar:

  1. Självkännedom
  2. Kännedom om valalternativen
  3. Beslutsförmågan 
  4. Att kunna genomföra beslutet

Genom att sortera de olika kortlekarna i Framtidskortet hoppas vi att ni ska kunna öka er valkompetens och få hjälp med att identifiera och prioritera viktiga valfaktorer för att ta er vidare. Lycka till!

1. Arbetsuppgifter, värderingar och arbetsplats

I den här övningen ska du sortera tre kortlekar som handlar om:

  • Arbetsuppgifter
  • Viktiga värderingar kopplade till yrkesrollen
  • Önskemål om arbetsplats

2. Mina kompetenser

Kartlägg dina kompetenser inom ett antal områden.