Tillväxt, integration och arbete, Luleå

Välkommen till Framtidskortet och avdelningen för Tillväxt, integration och

Här hittar du väglednings- och yrkeskortlekar. Genom att sortera kortlekarna får du stöd i att identifiera, sortera och kartlägga dina tankar kring intressen, kompetenser och värderingar. De kan även öka din självinsikt och visa på tänkbara yrkesområden.