Studium i Göteborg

Välj kortlek utifrån instruktion från din Studie- och yrkesvägledare. Hoppas det blir ett stöd inför kommande studie- och yrkesval.

Lycka till!

1. Karriärvägledning

I denna övning sorterar du kort för att se vad som är viktigt/intressant för dig.

2. Yrken på lätt svenska

I denna kortlek ska du ta ställning till intresset för olika yrkesområden. Inom varje arbetsområde finns många olika yrken. Försök ange den första känslan du får då du läser kortet.

3. Sju frågor

I den här övningen ska du svara på sju frågor som ni kan utgå ifrån när ni träffas.

4. Vilka yrken är intressanta för dig?

Här ska du sortera digitala kort som beskriver olika yrken

5. Anpassad vuxenutbildning

Övningen vänder sig till dig som studera inom anpassad vuxenutbildning. I denna kortlek ska du ta ställning till intresset för olika yrkesområden. Inom varje arbetsområde finns många olika yrken. Försök ange den första känslan du får då du läser kortet.

6. Studieanpassningar

Här kan du kartlägga behov av anpassningar inför studier.