Vuxenutbildning – Stockholm Stad

Hej!

Välj kortlek utifrån instruktion från din Studie- och yrkesvägledare. Hoppas det blir ett stöd inför kommande studie- och yrkesval. Lycka till!

Denna sida kan ni uppdatera själva

1. Vad är viktigt/intressant när jag väljer?

I denna övning sorterar du digitala kort som handlar om värderingar, egenskaper, egenskaper, arbetsuppgifter och arbetsområden.

2. Vilka yrken intresserar mig?

I denna övning sorterar du kort som beskriver olika yrken.

3. Yrkesutbildningar inom Komvux

I denna övning får du ta ställning till ditt intresse för yrkesutbildningar som du kan studera inom Komvux.

4. Svara på frågor inför mötet med vägledaren

I denna övning får du svara på sju frågor innan du träffar din vägledare.