Gymnasieval Stenungsund

Hej!

På dessa rader bestämmer ni själva vad det ska stå. Och sedan bestämmer ni vilka knappar ni vill ha nedan. Jag lade in ett par förslag. En knapp kan leda till en eller flera kortlekar. Om man klickar på en knapp som leder till flera kortlekar blir det så att kortlekarna kommer upp automatiskt efter varandra. Det går också att ordna så att eleven kan hoppa över kortlekar som inte är intressanta för hen.

1. Vilket gymnasieprogram ska jag välja?

I denna övning ska du ta ställning till digital kort om gymnasieprogram.

2. Vilka skolämnen gillar jag?

I den här kortleken ska du ta ställning till ditt intresse för 18 olika gymnasieprogram.