Skellefteå Grundskolor

Välkommen till Framtidskortet

Här finns Skellefteå kommuns grundskolor digitala kortlekar för vägledning. Välj kortlek utifrån instruktion från din Studie- och yrkesvägledare. Hoppas det blir ett stöd inför kommande studie- och yrkesval.

Lycka till!

1. Frågor inför gymnasievalet

Skriv in text

3. Yrkeskort inom 20 yrkesområden

Skriv in text

5. Mina värderingar

Skriv in text

2. Gymnasieprogrammen / ämnen på grundskolan

Beskriv övningen

4. Mina arbetsuppgifter

Skriv in text