Oxelösunds PRAO-bank

Hej!

Vad roligt att du vill anmäla er till vår PRAO-bank!

Detta läsår kommer eleverna i årskurs 8 att ha prao under två perioder:
– Höstterminen 2023 är v 41-42 samt 46-48
– Vårterminen 2024 veckorna 16-17 samt 20-22

Du kommer i det här formuläret få ett antal frågor att besvara för att vi ska kunna registrera er. Formuläret är uppdelade i två delar som följer direkt på varandra:

  1. Praktisk information om företaget – totalt 10 fritext frågor, bland annat kontaktuppgifter.
  2. Underlag för riskbedömning – totalt 9 påståenden att ta ställning till.

När du fyllt i formuläret får du uppge din epost-adress så får du sedan en pinkod skickad till dig. Detta innebär att du kan gå in och kontrollera/uppdatera dina svar inför kommande PRAO-perioder.

Kontaktuppgifter

Päivi Persson, 0155-386 24 
paivi.persson@oxelosund.se

Sofia Axelsson, 0155-385 77
sofia.axelsson@oxelosund.se