Nösnäsgymnasiet

Hej, kul att du är här!

Nu ska du sortera kort som har med framtiden att göra.
Klicka på knapparna enligt instruktion från din SYV.

Lycka till!

Vad finns det för intressanta jobb?

I den här övningen ska du …..

Vad är viktigt i mitt framtida jobb?

I den här övningen ska du …..