Medlearn

Information till dig som vill validera kurser inom vård- och omsorgsutbildning via Medlearn    

Välkommen till oss på Medlearn. Vi kommer under en utsatt tid hjälpa dig att validera dina kunskaper. Syftet är ofta att kartlägga din kompetens för att få ett formellt bevis på dina kunskaper vilket kan hjälpa dig till anställning, visa vilken kompetens du saknar och/eller förkorta tiden för en utbildningsinsats. Börja med att göra en inledande kartläggning.

1. Inledande kartläggning

Det första steget i en valideringsprocess är att du gör en inledande kartläggning för att identifiera områden som eventuellt kan vara aktuellt för en validering.

2. Fördjupad kartläggning, baskurserna

Om det i den inledande kartläggningen visade sig att du har kunskaper som går att validera ska du göra en fördjupad kartläggning. Klicka på den blå knappen för komma till den fördjupade kartläggningen.

Vad är validering?

Validering inom vård och omsorg innebär att dina erfarenheter kartläggs för att sedan värderas. Det betyder att dina kunskaper och färdigheter bedöms mot mål och innehåll i det gymnasiala vård- och omsorgsprogrammets kurser. Du kan till exempel ha tidigare erfarenhet av vårdarbete, eller privat erfarenhet av att ha vårdat person i behov av vård eller stöd. Du kan både i ditt arbete eller privat ha gått annan utbildning, deltagit i kurser, eller haft uppdrag eller andra erfarenheter som kan vara till din nytta i din validering.

Validering innebär inte någon utbildning. Du ska alltså inte lära dig nya saker som ska testas av, utan det är dina befintliga kunskaper som på ett strukturerat sätt ska kartläggas och bedömas. Har du kunnande som motsvarar allt innehåll i en aktuell kurs kan du få ett betyg.

Vad krävs av dig som ska validera?

Du behöver samla in intyg och betyg som kan bekräfta ditt kunnande. Dessutom behöver du tänka igenom vilka kunskaper och erfarenheter du har som kan var av betydelse för din validering. Du behöver tillgång till dator, e-post och telefon under valideringen. Du kan behöva ta ledigt från arbetet för att kunna göra en validering. Räkna med att en validering tar tid, flera veckors tid beroende på dina förutsättningar, din målsättning och vilka resultat som framkommer.

Hur går valideringen till?

Valideringsprocessen sker i olika steg. Första steg i processen är att du skriver ner din kunskap och erfarenhet i ett dokument uppdelat i kurser. Efter att läraren har bedömt dina texter kommer vi göra en plan tillsammans med dig över vilka kurser du kan validera och när du kan göra dem. Valideringen avslutas med att du skriver en prövning i skolan (det stora teoretiska provet) för varje kurs du kan validera. Du kommer då ha tillgång till kursen under 2 veckor för att kunna läsa den digitala boken och förbereda dig inför själva prövningen, sedan görs provet på skolan.

När prövningen är klar kommer läraren göra bedömning och sätta betyg. 

Vad händer efter en validering?

När valideringen är klar kan du behöva räkna med kompletterande studier för de kurser du inte kan validera. Beräknad längd på kompletterande studier kan vi meddela först när hela valideringen är klar i sin helhet.