Mall – 2 kolumner

Hej!

Välj kortlek utifrån instruktion från din Studie- och yrkesvägledare. Hoppas det blir ett stöd inför kommande studie- och yrkesval. här kan du lägga till egen text.

Lycka till!

1. Rubrik

Beskriv övningen

2. Rubrik

Beskriv övningen

3. Rubrik

Beskriv övningen

4. Rubrik

Beskriv övningen

5. Rubrik

Beskriv övningen