Lumena i Roslagen

Välkommen till Lumena

Här hittar du ett antal digitala kortlekar som vi använder i din kartläggning. Syftet är att du ska få fler idéer och vidga dina perspektiv när det gäller yrken, kompetenser och värderingar. Du och din coach bestämmer tillsammans vilka kortlekar som kan vara aktuella för just dig.