Kommunala aktivitetsansvaret i Kungsbacka

Övningar

Förändringarna i omvärlden är stora och sker snabbt. Det kan vara svårt att välja utbildning och yrke. För att hitta din väg behöver du utveckla och bli medveten om dig själv, dina behov, intressen och skaffa dig kunskap om utbildning och yrken. Genom att arbeta med olika verktyg och metoder får du tillfälle att reflektera vilket är en förutsättning för ökad medvetenhet om dig själv och de alternativ som finns.

Här har vi samlat några övningar som du kan jobba med på egen hand. Spara materialet och ta med när vi ses.