Gymnasieskolor i Kungsbackas kommun

Förändringarna i omvärlden är stora och sker snabbt. För att hitta din väg behöver du utveckla och bli medveten om dig själv, dina behov, intressen och skaffa dig kunskap om utbildning och yrken. Genom att arbeta med olika verktyg och metoder får du tillfälle att reflektera vilket är en förutsättning för ökad medvetenhet om dig själv och de alternativ som finns.

Här har vi samlat några övningar som du kan jobba med på egen hand. Spara materialet och ta med när du träffar din studie-och yrkesvägledare.

Kunskap om mig själv

Nedan kan du göra en eller flera kortlekar för att öka kunskap om dig själv.

Kunskap om yrken

Nedan kan du göra en kortlek för att skapa kunskap i vilka yrkesområden som intresserar dig.

Gymnasieprogram

Står du inför ett omval eller ett val till gymnasiet?
Nedan kan du göra två kortlekar för att synliggöra vilka program och ämnen du finner mest intressant.

Vägledningsövning

Nedan finns en övning där du kan definiera drömmar och mål samt vägen dit. Du kan göra övningen tillsammans med din studie-och yrkesvägledare eller på egen hand.

Knowledge about myself

Below you can sort through one or more decks of cards to help you increase your knowledge about yourself.

Knowledge about occupations

Below you can find decks of cards which can help you learn more about which occupational fields you may be interested in.

Upper secondary school programm

Are you planning on changing your choice of upper secondary school programme? Below you’ll find two decks of cards which can help you realise which programmes and subjects you find most interesting.

Guidance exercise

Here is an exercise where you can define dreams and goals as well as the path to achieving them. You can do the exercise together with your counselor or on your own.