Luleå gymnasieskola

Välkommen till Luleå gymnasieskola och Framtidskortet.

Välj kortlek/övning utifrån samtalet med din studie- och yrkesvägledare. Hoppas detta blir ett stöd för kommande studie- och yrkesval.

Lycka till!

1. Yrkesområden

Lilla yrkeskortleken innehåller olika yrkesområden som du ska ta ställning till.

2. Yrken

I denna övning ska du ta ställning till yrken inom olika yrkesområden.

3. Mina kompetenser

I Mina kompetenser ska du värdera dina kunskaper/kompetenser inom olika områden.

4. Mina värderingar

I Mina värderingar ska du ta ställning till olika värderingar som är kopplade till yrkesrollen.

5. FIA – Framtidens, Inventering, Arbetslivet

I denna övning ska du ta ställning till frågor som kan vara ett intresse kopplat till ett framtida arbetsliv.

6. Gymnasieprogram

I denna övning ska di ta ställning till olika gymnasieprogram

7. Frågor inför gymnasievalet

I denna övning ska du svara på frågor kopplade till ditt gymnasieval.