Vuxenutbildningen i Falköping

Hej!

Här har du ett antal övningar som du kan göra innan du träffar din studie- och yrkesvägledare

Övning 1 – Studie- och yrkesvägledning, valkompetens

Du sorterar kort för att se vad som är viktigt/intressant för dig. Vi träffas sen för att titta på din kortsortering.

Övning 4 – Kartläggning

I den här övningen ska du svara på sju frågor som vi kan utgå ifrån när vi träffas.

Övning 2 – Sortera yrkeskort

Sortera yrkeskort. I denna kortlek ska du ta ställning till intresset för olika yrken inom 20  yrkesområden.

Övning 5 – Studie och yrkesvägledning

I denna övning bestämmer du själva vilka kortlekar du ska sortera.

Övning 3 – Arbetsområden på lätt svenska

I denna kortlek ska du ta ställning till intresset för olika yrkesområden. Inom varje arbetsområde finns många olika yrken. Försök ange den första känslan du får då du läser kortet.

Kartläggning – självskattning

Syftet med samtalsunderlaget är kartlägga behov av anpassningar inför studier.