Arbetslivskunskap och valkompetens metodbok för studie- och karriärval

Metodboken är ett resultat av FoUI projektet Arbetslivskunskap och valkompetens (Lindqvist & Renberg, 2019).

Metodboken erbjuder gruppövningar utifrån tre områden;
– Utsikt – Arbetslivskunskap
– Insikt – Självkännedom
– Framsikt – Beslut och handlingsförmåga
Metoderna finns sorterade under respektive område nedan. Vi hoppas ni inspireras till att undersöka och testa gruppövningarna med stöd av kortlekar i Framtidskortet.
I rapporten får ni ta del av bakgrund, syfte och mål med metodboken (och ett och annat tips).

I slutet har vi också lagt till några andra metoder som kan vara av intresse.

Har ni några funderingar så hör gärna av Er till Börje Lindqvist borje.lindqvist@amf.lulea.se

Utsikt – Arbetslivskunskap

Allt jag kan om ett yrke

Arbetet

Arbetsplatsens attraktioner – Presentation

Arbetsplatsens attraktioner

Drömyrket

Ett steg fram eller bak

Från dröm till verklighet

Hur påverkar teknikutvecklingen framtidens jobb

Jag – just nu – och framtiden

Jobbspionage/PIE metoden

Sant – Falskt – Inte en susning

Skatta din kunskap

Vad passar jag som

Vad passar jag som – Arbetshäfte

Insikt – Självkännedom

Arbetsplatsens attraktioner – Presentation

Arbetsplatsens attraktioner

Bemästra kaos

Blomman

Det ena eller det andra

Feedback om styrkor

Fyra hörn

Förkunskaper och fördomar

Heta stolen

Ja- och nejlandet

Jag – just nu – och i framtiden

Koncentration till 20

Ledstjärnor

Linjeövning

Livshjulet

Medaljens baksida

Mapping your luck

Skatta din lycka

Speedmingel

Studera dina styrkor och sätt mål

Vad passar jag som

Vad passar jag som – Arbetshäfte

Vad påverkar oss igår, idag och imorgon

Framsikt – Beslut och handlingsförmåga

Bemästra kaos

Beslutsfattande och agerande

Drömyrket

Jag – just nu – och i framtiden

Kompassen

Positiv osäkerhet

Studera dina styrkor och sätt mål

Scenarioarbete med lösningsfokus

Studera dina styrkor och sätt mål

Sju livsroller

Andra metoder

Lokal arbetsplan

NABC – Metoden – En bra pitch

SWOT Analys

Häfte med gruppövningar

Kraftfältsanalys för förändringsarbete

Masterminding