Kompetenscentrum Älvsbyn

Välkommen till Kompetenscentrum Älvsbyn och Framtidskortet

Här hittar du väglednings- och yrkeskortlekar. Genom att sortera kortlekarna får du stöd i att identifiera, sortera och kartlägga dina tankar kring intressen, kompetenser och värderingar. De kan även öka din självinsikt och visa på tänkbara yrkesområden.

I nästa steg kommer du till menyn med alla kortlekar.