Grupprum för korttillverkning

Denna tillfälliga sida används för en fortbildningsdag i Luleå (om du undrar över innehållet)

Till deltagarna i Luleåträffen: Klicka på bilden nedan för att logga in ditt grupprum.

Arbetsmarknadsinsatser

Så här vacker är det i Norrtälje. I detta grupprum samlas ni som sysslar med arbetsmarknadsinsatser.

Skola

Så här vackert är det i Karlshamn. I detta grupprum samlas ni som arbetar inom skolan.

Storstugan

Hel ok vackert även i Luleå. Återsamling i storstugan när vi arbetat klart i våra grupprum