För SYV

På den här sidan hittar du information riktad till dig som arbetar som SYV/coach

Informationsmöten, utbildning och användarforum

OBS! Samma information (om whiteboarden, individspåret och examensakuten) ges vid olika tillfällen.

Användarforum #8

Datum: 4 september
Tid: 09:00 – 10:00

Vi informerar om nyheter om Framtidskortet samt berättar om olika utvecklingsidéer, bland annat planen att utveckla ett examensplaneringsverktyg i Framtidskortet

Så här använder du whiteboarden

Datum: 17 september
Tid: 10:00 – 11:00

Skapa en digital kladdlapp med information som eleven/individen kan logga in och hämta på ”sin sida”. För över en kortsortering till en whiteboard och arbeta med visuell vägledning på en fri yta.

Examensakuten

Datum: 23 oktober
Tid: 13:00 – 14:00

På detta möte visar vi ett examensplaneringsverktyg som kommer att byggas in i Framtidskortet. Den bärande idén är att planeringen ska gå att spara och bli tillgänglig för eleven via inloggning med BankID.

Så här använder du whiteboarden

Datum: 16 september
Tid: 09:00 – 10:00

Skapa en digital kladdlapp med information som eleven/individen kan logga in och hämta på ”sin sida”. För över en kortsortering till en whiteboard och arbeta med visuell vägledning på en fri yta.

Individspårets möjligheter

Datum: 17 september
Tid: 14:00 – 15:00

Genom en ny inställning kan du skapa ”Individer” där alla kortlekar och whiteboards samlas på en sida. Individen/eleven kan även logga in på sin sida och ta del av inskickat resultat via BankID.

Examensakuten

Datum: 28 oktober
Tid: 10:00 – 11:00

På detta möte visar vi ett examensplaneringsverktyg som kommer att byggas in i Framtidskortet. Den bärande idén är att planeringen ska gå att spara och bli tillgänglig för eleven via inloggning med BankID.

Individspårets möjligheter

Datum: 16 september
Tid: 14:00 – 15:00

Genom en ny inställning kan du skapa ”Individer” där alla kortlekar och whiteboards samlas på en sida. Individen/eleven kan även logga in på sin sida och ta del av inskickat resultat via BankID.

Examensakuten

Datum: 22 oktober
Tid: 14:00 – 15:00

På detta möte visar vi ett examensplaneringsverktyg som kommer att byggas in i Framtidskortet. Den bärande idén är att planeringen ska gå att spara och bli tillgänglig för eleven via inloggning med BankID.

Förklaringsfilmer som visar hur du använder Framtidskortet

Uppdatera din sida på framtidskortet.se

Här hittar du förklaringsfilmer som visar hur du redigerar din webbsida,

Klicka här för att logga in på din webbsida

Utskick

Här hittar du förklaringsfilmer som visar hur du arbetar med utskick i Framtidskortet

Menyn i högra hörnet

Filmer som visar hur du bjuder in nya användare, ändrar lösenord, kopplar bankID till dit användarkonto

Skapa kortlekar

Här hittar du förklaringsfilmer som visar hur du skapar kopierar, redigerar, skapar kortlekar

Arbeta med whiteboard

Förklaringsfilmer som visar hur du kan arbeta med whiteboard i Framtidskortet.

Kontaktuppgifter

Bakom Framtidskortet står kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje. Verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen. Vi välkomnar alla nya användare till en dynamisk, medskapande process där licensavgifterna oavkortat går till utveckling och drift av Framtidskortet. Kontakta någon av oss samordnare om du vill ha mer information om applikationen.

Agneta Andersson

Vuxenutbildningen i Karlshamn
agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén

Norrtälje vuxenutbildning
lars.hugsen@norrtalje.se

Börje Lindqvist

Vuxenutbildningen, Luleå kommun
borje.lindqvist@amf.lulea.se

Licenser och priser

Kontakta lars.hugsen@norrtalje.se för mer information om licenspriser.

Alla licensintäkter går till utveckling av applikationen.

GDPR och PUB-avtal

De personuppgifter som sparas i Framtidskortet hanteras av Appendus AB som ansvarar för driften av systemet.  Vi använder av oss av Cleuras molntjänst vilket innebär att all data sparas inom EU.  All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).  Vi erbjuder intresserade att teckna ett och samma PUB-avtal som följer SKR:s rekommendationer. 

Kontakta lars.hugsen@norrtalje.se för mer information om frågor kring GDPR eller hur du tecknar PUB-avtal.

Analoga övningar för gruppvägledning

Här hittar du analoga övningar till stöd för arbete med grupper. Gå till övningsbanken