Om verktyget

Här hittar du förklaringsfilmer som visar funktionerna i systemet. I nedre högra hörnet i filmrutan finns en “knapp” för helskärmsläge. Använd Esc tangenten för att återgå till normalt visningsläge.

Skapa kortlekar

Du kan antingen skapa en kortlek från grunden eller kopiera och redigera en kortlek som en annan användare skapat och valt att dela med dig. Det finns tre typer av kortlekar i systemet:

 

  1. Systemkortlekar som delas med alla användare i systemet.
  2. Organisationskortlekar som du delar med andra användare i din organisation.
  3. Egna kortlekar som du skapat själv.

Skapa samtalsunderlag

I systemet skapar du olika samtalsunderlag som består av inledningstext, kortlekar och textfrågor (extrafrågor). Alla samtalsunderlag har en unik länk som du kan bifoga i ett mejl eller publicera på en webbplats. Det är via denna länk som en *respondent kan svara på ett samtalsunderlag. Ett samtalsunderlag kan du skapa för en grupp eller en enskild person.

*Respondent = Elev, klient, någon som svarar på ett samtalsunderlag.

Arbeta med svaren

Svaren från ett samtalsunderlag är kopplade till det underlag (länken) som du använt vid utskick eller publicering. Det innebär att du måste gå till samtalsunderlaget för att hämta ett svar. Om du aktiverat E-postnotiser kan du även komma åt enskilda svar via notisen i ett E-postmeddelande..

 

Dela material

Du kan dela samtalsunderlag och kortlekar med andra användare inom din organisation. Ingen kan ändra på det material du skapat men när du delar material godkänner du samtidigt att andra användare i din organisation har rätt att att kopiera och redigera det delade materialet. Via Super adm. kan du skapa en systemkortlek som blir tillgänglig även för användare utanför din organisation.

Organisation och roller

Följande roller finns i systemet:

Super Admin: Har övergripande systemansvar och kan bl.a. skapa, redigera, ta bort användarkonton och *organisationer. Super Admin kan även skapa systemkortlekar som blir tillgängliga för alla användare i systemet.
Organisationsadministratör: Får skapa och redigera användarkonton inom sin egen organisation. Kan skapa, kopiera och dela kortlekar och samtalsunderlag med övriga inom sin organisation.
Användare: Kan skapa, kopiera, dela kortlekar och samtalsunderlag med övriga inom sin egen organisation.

* En organisation kan var t.ex. en skola eller kommun.