Examensakuten – Gy25

Första juli 2025 börjar prövningens tid för oss studie- och yrkesvägledare som arbetar på Komvux. Exakt hur vi påverkas är svårt att förutsäga men att det blir en ökad belastning är de få som betvivlar. För att underlätta detta arbete vill vi skapa en examensplanerare där både SYV och elev kan spara, se och logga in på planeringen.

Under oktober månad presenterar vi prototypen Examensakuten som du kan testa.

Vilka funktioner ska finnas i verktyget?

Följande funktionerna ska finnas i verktyget.

 • Inloggning via BankID för både elev och SYV
 • Examenmallar – möjlighet att välja olika examensmallar där kurser får både Gy25 och Gy11 kurser finns med.
 • Motsvarandehantering – det vill säga att om kursen svenska 1 markeras så går det inte att välja motsvarande kurs i Gy25.
 • Sammanställning – en vy där de ser hur många obligatoriska gymnasiegemensamma, programgemensamma kurser, valfria kurser de har läst samt vad som återstår att läsa.
 • Internanteckningar – möjlighet att skriva anteckningar som endast är synlig för organisationen.
 • Elevmedelande – möjlighet att skriva ett meddelande som eleven ser när hen loggar in på sin planering.
 • Dokumentuppladdning – både elev och SYV ska kunna ladda upp betyg och andra handlingar.
 • Versionshantering – i systemet ska det gå att backa till en tidigare version av planeringen om man eventuellt är osäker på vem som gjort ändringar. I systemet finns även logghantering där man ser vem som gjort vad (samt när ändringen genomfördes). Kanske ska vi även utveckla möjlighet att låsa saker som eleven inte kan ändra på.
 • Utskrift – det ska gå att skriva ut planeringen i pdf. format.
 • Delningsfunktion- om en elev börjar läsa i en annan kommun ska det gå att överföra planeringen/eleven till den nya kommunen (gäller under förutsättning att den nya kommunen ingår i samarbetet).
  • Information om kurserna – det ska vara möjligt att hovra över en kurs för att se kursverkets beskrivning av kursen. En funktion som underlättar när eleven väljer de kurser hen vill ska ingå i sin examen.
 • GDPR funktioner – möjlighet för en organisation att ställa in hur länge en elev ska sparas i systemet. När datumet infaller raderas alla personuppgifter och annat som är kopplat till eleven. En elev kan även på ett enkelt sätt begära att bli ”raderad”. En elev kan även radera samtliga handlingar som hen laddat upp. Varje organisation kan även ange hur personuppgifterna hanteras, t.ex. informera om hur länge personuppgifterna sparas i systemet

OBS! Prototypen som presenteras i oktober kommer att vara av översiktlig karaktär och inte visa alla funktioner som listats ovan.

Vem ligger bakom initiativet?

Initiativet kommer från vuxenutbildningen i Norrtälje, Karlshamn och Luleå kommun som är ägare till applikationen Framtidskortet samt det nätverk som är med och utvecklar verktyget. Tveka inte att kontakta någon av oss samordnare om du har frågor.

Agneta Andersson

Vuxenutbildningen i Karlshamn
agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén

Norrtälje vuxenutbildning
lars.hugsen@norrtalje.se

Börje Lindqvist

Vuxenutbildningen, Luleå kommun
borje.lindqvist@amf.lulea.se

Är det ett gratisverktyg?

Nej tyvärr måste vi samla in pengar för att bygga verktyget. Det kostar det ca. 1 miljon att bygga ett system med de funktioner som beskrivits ovan. Vi har dock redan utvecklat ca. 60% av funktionerna i Framtidskortet som vi återanvänder i detta systembygge.

OBS! Framtidskortet är ett ideellt projekt där alla insamlade medel går till drift och utveckling till IT-baserade vägledningslösningar. Vi som arbetar med Framtidskortet får ingen ekonomisk ersättning.

Kostnaden för en organisation med upp till 10 användare är 5000 kr/år men vi vill att man tecknar sig för två år (2025 och 2026). För en större organisation blir det ett individuellt pris. Det går att betala hela summan under 2024 för den som har outnyttjade budgeterade medel. Vi behöver få in cirka 250 000 för att färdigställa verktyget.

När blir det riktiga verktyget klart?

I början av mars 2025 beräknar vi att ha en ”skarp” version i drift. Verktyget kommer därefter förbättras och nya funktioner baserat på önskemål och budget.

Fixar ni att bygga ett bra verktyg?

Ja det gör vi. Vi har flera års erfarenhet av att bygga IT-system och har gjort en noggrann undersökning av förutsättningarna. En bidragande orsak till att vi kan skapa en examensplanerare är att Skolverket har tillgängliggjort viktig data för utvecklare via Syllabus.

Vad är skillnaden mellan det här verktyget och Skolverkets planeringsverktyg?

En avgörande skillnad är att eleven kan logga in med BankID för att se och uppdatera sin examenplanering. Skolverkets planeringsverktyg skapar endast en fil som måste sparas på en dator och laddas upp en speciell webbsida. Vi är även övertygade om att vi får till en mycket smidigare process än användandet av de Excelmallar som många organisationer arbetar utifrån.

Skolverket har inga möjligheter att hantera personuppgifter och kan därför inte utveckla system där eleven kan spara ner planeringen på ett konto.

Kommer det att vara möjligt att överföra information till vårt elevregistreringssystem?

Vi kommer att följa ss12000 standarden som används i flesta elevregistreringssystem. Standarden rekommenderas av Skolverket och gör det möjligt att överföra information mellan IT-system. Exakt vilka uppgifter som går att föra över beror på vad de som äger elevregistreringssystem tillåter samt om de följt samma standard.

Hur blir det för användare som har licens för Framtidskortet?

Användare som har licens för Framtidskortet får ytterligare en flik i systemvyn. Du behöver alltså inte logga in i ytterligare ett system för att komma åt examensplaneraren.

Organisationer som endast tecknar sig för examensplaneraren ser endast dennaa del i Framtidskortet.

Kan jag påverka utvecklingen av verktyget?

Organisationer som går med i samarbetet får löpande information samt kan följa och testa funktioner vartefter vi publicerar dem (som en betaversion). Vi har även en referensgrupp som vi bollar utvecklingsförslag med.

Naturligtvis vill vi även ha in förslag från enskilda användare som är med i samarbetet.