publicera

Rubrik Skriv text här Rubrik Övergripande kunskap om arbetslivet definieras här som utbildning, yrken, arbetsmarknad, arbetsplatsen, arbetsgivaren och kompetens. Kännedom om valalternativen handlar om att bli medveten om utbildningsalternativen, yrkesalternativen och...