Användarvillkor

  • Den skola, företag eller organisation som skickat länken till kortleksformuläret ansvarar även för att dina personuppgifter raderas. Om inget annat avtalats raderas din personuppgifter inom 90 dagar.
  • Vill du ha en utskrift på de uppgifter du lämnat kontaktar du den person/organisation/företag som skickat länken till kortleksformuläret.
  • Får du ingen respons på din begäran om utskrift/radering av personuppgift skickar du ett mejl till lars.hugsen@norrtalje.se
  • Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part.
  • Alla uppgifter sparas på server inom EU.
  • Dina personuppgifter hanteras enligt med de villkor som stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).
  • Systemet är utvecklad med användarhantering och autentisering baserad på Microsoft teknik, med krypterad anslutning mellan användarens webbläsare och Applikationens servrar.