Användarguide

På vilket sätt vill din organisation BÖRJA använda Framtidskortet?

Enklast möjliga

En av er tar på sig lite mer – ni andra flyter med.

Ni använder gemensamma kortlekar och samtalsunderlag. En av era medarbetare är ansvarig för att hantera och underhålla dem.

Övriga medarbetare loggar endast in i Framtidskortet för att hämta elevernas svar och bearbeta dem (mycket enkelt).

Ni har en egen websida.*

Användarguide

Mittemellan

De flesta av er är sugna på att jobba i verktyget.

Flera medarbetare hanterar sina egna (och ev. gemensamma) kortlekar och samtalsunderlag. Ni kopierar systemkortlekar och samtalsunderlag och gör smärre ändringar i kopiorna.

Inget hindrar att de som önskar fortsätter att använda det förenklade upplägget – så länge en medarbetare är ansvarig för era gemensamma kortlekar och samtalsunderlag.

Frivilligt att ha en egen websida.**

Kurs som du kan göra tillsammans med en kollega eller på egen hand

Avancerat

Ni är digitalt händiga.

Flera medarbetare hanterar sina egna (och ev. gemensamma) kortlekar och samtalsunderlag. Ni har egna idéer om vilka kortlekar och samtalsunderlag ni vill använda. Dessa skapar ni själva från grunden.

Inget hindrar att de som önskar fortsätter att använda det förenklade upplägget – så länge en medarbetare är ansvarig för era gemensamma kortlekar och samtalsunderlag.

Frivilligt att ha en egen websida.**

 Filmer: Skapa eget material

*Framtidskortets utvecklingsgrupp skapar websidan åt er enligt era önskemål. Därefter har ni möjlighet att begära redigering av sidan vid ett par tillfällen per år. Eleven/klienten hänvisas till websidan, där de klickar på länkar till organisationens gemensamma samtalsunderlag för att sortera de kortlekar ni gemensamt valt ut. Det är mycket enkelt att göra för eleven/klienten.

**Alternativet till en egen websida är att varje medarbetare skickar (via mejl/chatt/sms) en direktlänk till ett samtalsunderlag till sina elever/klienter, varpå eleven/klienten sorterar kortleken eller kortlekarna. Det är väldigt lätt.  
Ifall ni vill komplettera med en gemensam websida skapar Framtidskortets utvecklingsgrupp den åt er enligt era önskemål. Därefter har ni möjlighet att begära redigering av sidan vid ett par tillfällen per år. Elever/klienter hänvisas till websidan, där de klickar på länkar till organisationens gemensamma samtalsunderlag för att sortera de kortlekar ni gemensamt valt ut.